Chủ đầu tư Dự Án La Queenara: Khu đô thị phức hợp lớn nhất Miền Trung, với quy mô và các tiện ích chưa từng có tại các khu nghỉ dưỡng ở Hội An chính là Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An.

Vậy Chủ đầu tư Bắc Hội An có năng lực tài chính hay kinh nghiệm vận hành các khu đô thị hay các khu Nghỉ Dưỡng như thế nào?

GIỚI THIỆU VỀ BẮC HỘI AN

Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An được thành lập ngày 29/09/2010, bởi các thành viên là những chuyên gia kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển và kinh doanh các dự án bất động sản.


Từ khi thành lập, Bắc Hội An luôn xác định mục tiêu của mình là trở thành đơn vị hoạt động hiệu quả, uy tín của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Với phương châm “Gắn kết – Cống hiến – Tận tâm”, lấy con người làm trung tâm để xây dựng một tập thể hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp.

Khẳng định vị thế của một doanh nghiệp uy tín, Bắc Hội An lấy kỷ luật làm công cụ quản lý; văn hóa – đạo đức làm nền tảng duy trì tổ chức; con người là hạt nhân phát triển. Mục tiêu sự phát triển của Bắc Hội An là vì sự phát triển của cộng đồng, giàu mạnh của địa phương và đất nước.

Các Dự Án nổi bật từ Chủ Đầu Tư La Queenara:
KHU DÂN CƯ HÀ MY ĐÔNG Á
– Quy mô: 20ha
– Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn, Hội An

– KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP ĐIỆN DƯƠNG
– Quy mô: 124ha
– Địa chỉ: Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam

KHU ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG PHỨC HỢP LA QUEENARA
– Quy mô: 200ha
– Sản phẩm: Shoptel, Villa song lập, villa đơn lập
– Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam

Hotline: 0846 666 999
La Queenara
Ảnh 360